ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์

ตารางกิจกรรมการบรรยายธรรมประจำสัปดาห์ ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ประจำปี 2561

จัดการบรรยายทุกวันอาทิตย์ 


กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือน มกราคม 2561


วันที่   7 ม.ค.61  

พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปัญโญ  ร่มอารามธรรมสถาน

 

วันที่ 14 ม.ค.61

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์  เขมรํสี)  วัดมเหยงคณ์  จ.อยุธยา

 

วันที่ 21 ม.ค.61   

พระอาจารย์สมสุโขภิกขุ  สำนักป่าสวนโมกข์ไพศาลี  จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 28 ม.ค.61 

อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง

 

  

 

ทุกๆวันอาทิตย์ ทางสุรัตนธรรม สถาน จะเปิดโรงทานแจกอาหารฟรี ตั้งแต่เวลา

11.00น. ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติธรรม สุรัตนธรรมบางลำพู ให้แก่ญาติธรรมและบุคคลทั่วไป มีกำหนดการดังนี้

9.00น.  เชิญปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ตามอัธยาศัย

12.00น. เชิญร่วมสวดมนต์ นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

12.30น. ปฏิบัติธรรมเดินจงกลม นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

13.00น.-13.40น. นั่งสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐาน นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

14.00-18.00น. เชิญฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมตอบคำถามของญาติธรรม

 

 

ติดต่อสอบถาม 087-0829707-8

www.facebook.com/suratthanadharm

www.surattanadharm.com

You are here: ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์