ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์

ตารางกิจกรรมการบรรยายธรรมประจำสัปดาห์ ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ประจำปี 2560

 

จัดการบรรยายทุกวันอาทิตย์

 


 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนพฤษภาคม

 

วันที่   7 พ.ค.60  

 

ท่านเจ้าคุณพระพรหมลิดก  (เอื้อน  หาสมฺโม)  วัดสามพระยา   

 

วันที่ 14 พ.ค.60  

 

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม    เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

 

วันที่ 21 พ.ค.60  

 

อาจารย์สุภีร์   ทุมทอง

 

วันที่ 28 พ.ค.60  

 

หลวงปู่ไม อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ. นครราชสีมา

 

  

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนมิถุนายน

 

วันที่  4 มิ.ย.60   

 

พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปปัญโญ  ร่มอารามธรรมสถาน

 

วันที่ 11 มิ.ย.60  

 

พระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 18 มิ.ย.60  

 

าจารย์สุภีร์   ทุมทอง

 

วันที่ 25 มิ.ย.60  

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค จ. นครสวรรค์

 

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนกรกฎาคม

 

วันที่  2 ก.ค.60   

 

หลวงปู่ไม อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ. นครราชสีมา

 

วันที่  9 ก.ค.60   

 

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม    เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

 

วันที่ 16 ก.ค.60  

 

พระอาจารย์ภาสกร  ภูริวฑฺฒโณ   วัดฝายหิน จ. เชียงใหม่

 

วันที่ 23 ก.ค.60  

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค จ. นครสวรรค์

 

วันที่ 30 ก.ค.60  

 

พระอาจารย์ครรชิต  อกิญจโน  วัดป่าสันติธรรม   จ. ชัยภูมิ

 

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนสิงหาคม

 

วันที่  6 ส.ค.60    

 

พระอาจารย์ภาสกร  ภูริวฑฺฒโณ   วัดฝายหิน จ. เชียงใหม่

 

วันที่ 13 ส.ค.60   

 

พระอาจารย์วิชัย   เขมิโย   วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

 

วันที่ 20 ส.ค.60  

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค จ. นครสวรรค์

 

วันที่ 27 ส.ค.60  

 

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์  เขมรํสี)  วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา

 

 

กิจกรรมบรรยายประจำเดือนกันยายน

 

วันที่ 3 ก.ย.60

 

หลวงปู่ไม  อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ.นครราชสีมา

 

วันที่ 10 ก.ย.60

 

พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล  วัดป่าสุคะโต  จ.ชัยภูมิ

 

วันที่ 17 ก.ย.60

 

พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปัญโญ  ร่มอารามธรรมสถาน

 

วันที่ 24 ก.ย.60

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนตุลาคม

 

วันที่ 1 ต.ค.60

 

พระอาจารย์ครรชิต  อกิญจโน  วัดป่าสันติธรรม  จ.ชัยภูมิ

 

วันที่ 8 ต.ค.60

 

พระอาจารย์วิชัย  เขมิโย  วัดถ้ำผาจม  จ.เชียงราย

 

วันที่ 15 ต.ค.60

 

พระมหาบุญช่วย  ปญฺญาวชิโร  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 22 ต.ค.60

 

พระอาจารย์ทินวัฒน์  จันทปัญโญ  วัดจำปา  กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 29 ต.ค.60 

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน

 

วันที่ 5 พ.ย.60

 


 

วันที่ 12 พ.ย.60

 

พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปัญโญ  ร่มอารามธรรมสถาน

 

วันที่ 19 พ.ย.60

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 26 พ.ย.60

 

พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล  วัดป่าสุคะโต  จ.ชัยภูมิ

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนธันวาคม

 

วันที่ 3 ธ.ค.60

 

พระอาจารย์ทินวัฒน์  จันทปัญโญ  วัดจำปา  กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 10 ธ.ค.60

 

อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง

 

วันที่ 17 ธ.ค.60

 

ท่านเจ้าคุณภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา

 

วันที่ 24 ธ.ค.60

 

หลวงปู่ไม  อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ.นครราชสีมา

 

วันที่ 31 ธ.ค.60

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

ทุกๆวันอาทิตย์ ทางสุรัตนธรรม สถาน จะเปิดโรงทานแจกอาหารฟรี ตั้งแต่เวลา

11.00น. ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติธรรม สุรัตนธรรมบางลำพู ให้แก่ญาติธรรมและบุคคลทั่วไป มีกำหนดการดังนี้

9.00น.  เชิญปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ตามอัธยาศัย

12.00น. เชิญร่วมสวดมนต์ นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

12.30น. ปฏิบัติธรรมเดินจงกลม นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

13.00น.-13.40น. นั่งสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐาน นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

14.00-18.00น. เชิญฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมตอบคำถามของญาติธรรม

 

 

ติดต่อสอบถาม 087-0829707-8

www.facebook.com/suratthanadharm

www.surattanadharm.com

You are here: ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์