ปฎิทินกิจกรรม

ก่อนผมไปอยู่วัดหนึ่งเดือน

ก่อนผมไปอยู่วัดหนึ่งเดือน รายการทีวี รู้เรื่องเมืองไทย ช่อง5ได้บันทึกสัมภาษเกี่ยวกับคลินิคบาทเดียวรักษาฟรีมาเก้าปี จะออกอากาศวันพรุ่งนี้ที่9/8/59 เวลา9.15-9.40 การบอกกล่าวก็เพราะมีผู้ถามมาว่าเวลามีสัมภาษขอให้ประชาสัมพันธ์ด้วย!!จากใจ จริงเลยทุกครั้งผมยังไม่เคยดูต้วเองจริงๆมันเขินๆบอกไม่ถูก ถ้าท่านไม่ว่างไม่สนใจก็อย่าเสียเวลาดูเลย ผมก็บอกตามที่มีผู้ขอมา ไม่ได้หวังให้ใครมาดูมาชม เพราะการทำความดีมีผู้ที่ทำความดีโดยไม่สนใจตัวเองและไม่ยึดติดและทำมากกว่า ผมหลายๆเท่าก็มีให้เห็นจริงไหมครับท่านผู้อ่าน??

Read more...

รูปญาติธรรมนี้คือผู้ที่ผมส่งไปปฏิบัติธรรม

รูปญาติธรรมนี้คือผู้ที่ผมส่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาตะบองนาครุ่น ที่7จำนวน40ท่าน เมื่อวันที่15-18กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผมอยู่ที่วัดเขาตะบองนาคปิดวาจาอยู่ในกุฎตลอดหนึ่งเดือน แม้แต่ญาติธรรมที่ไปอยู่วัดเข้ากรรมฐานที่ผมส่งไปปฎิบัติวัดเดียวกัน ผมก็ไม่เคยเจอะและเขาก็ไม่เจอะผม ตอนผมไม่อยู่ภรรยาผมคุณติ๊กก็ปฐมนิเทศน์แทน ดูแลญาติธรรมส่งไปและส่งกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพฟรีค่ารถค่าพาหนะที่ผมได้ ฝากภรรยาจ่ายแทน24000บาทรถตู้สี่คัน ท่านครับผมภูมิใจมากที่เป็นเจ้าภาพทุกเดือนเรื่องค่ารถให้แก่ผู้รักษาศีลแปด เอาภาพมาให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาในกุศลที่ผมและภรรยาได้ทำขอแบ่งบุญให้ทุก ท่านที่เป็นแฟนเพจ สุรัตนธรรม ทุกท่านครับ สาธุๆๆๆอนุโมทามิ

Read more...

ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์

ตารางกิจกรรมการบรรยายธรรมประจำสัปดาห์ ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ประจำปี 2560

 

จัดการบรรยายทุกวันอาทิตย์

 


 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนพฤษภาคม

 

วันที่   7 พ.ค.60  

 

ท่านเจ้าคุณพระพรหมลิดก  (เอื้อน  หาสมฺโม)  วัดสามพระยา   

 

วันที่ 14 พ.ค.60  

 

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม    เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

 

วันที่ 21 พ.ค.60  

 

อาจารย์สุภีร์   ทุมทอง

 

วันที่ 28 พ.ค.60  

 

หลวงปู่ไม อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ. นครราชสีมา

 

  

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนมิถุนายน

 

วันที่  4 มิ.ย.60   

 

พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปปัญโญ  ร่มอารามธรรมสถาน

 

วันที่ 11 มิ.ย.60  

 

พระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 18 มิ.ย.60  

 

าจารย์สุภีร์   ทุมทอง

 

วันที่ 25 มิ.ย.60  

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค จ. นครสวรรค์

 

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนกรกฎาคม

 

วันที่  2 ก.ค.60   

 

หลวงปู่ไม อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ. นครราชสีมา

 

วันที่  9 ก.ค.60   

 

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม    เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

 

วันที่ 16 ก.ค.60  

 

พระอาจารย์ภาสกร  ภูริวฑฺฒโณ   วัดฝายหิน จ. เชียงใหม่

 

วันที่ 23 ก.ค.60  

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค จ. นครสวรรค์

 

วันที่ 30 ก.ค.60  

 

พระอาจารย์ครรชิต  อกิญจโน  วัดป่าสันติธรรม   จ. ชัยภูมิ

 

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนสิงหาคม

 

วันที่  6 ส.ค.60    

 

พระอาจารย์ภาสกร  ภูริวฑฺฒโณ   วัดฝายหิน จ. เชียงใหม่

 

วันที่ 13 ส.ค.60   

 

พระอาจารย์วิชัย   เขมิโย   วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

 

วันที่ 20 ส.ค.60  

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค จ. นครสวรรค์

 

วันที่ 27 ส.ค.60  

 

ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์  เขมรํสี)  วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา

 

 

กิจกรรมบรรยายประจำเดือนกันยายน

 

วันที่ 3 ก.ย.60

 

หลวงปู่ไม  อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ.นครราชสีมา

 

วันที่ 10 ก.ย.60

 

พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล  วัดป่าสุคะโต  จ.ชัยภูมิ

 

วันที่ 17 ก.ย.60

 

พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปัญโญ  ร่มอารามธรรมสถาน

 

วันที่ 24 ก.ย.60

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนตุลาคม

 

วันที่ 1 ต.ค.60

 

พระอาจารย์ครรชิต  อกิญจโน  วัดป่าสันติธรรม  จ.ชัยภูมิ

 

วันที่ 8 ต.ค.60

 

พระอาจารย์วิชัย  เขมิโย  วัดถ้ำผาจม  จ.เชียงราย

 

วันที่ 15 ต.ค.60

 

พระมหาบุญช่วย  ปญฺญาวชิโร  วัดบางยี่ขัน  กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 22 ต.ค.60

 

พระอาจารย์ทินวัฒน์  จันทปัญโญ  วัดจำปา  กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 29 ต.ค.60 

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน

 

วันที่ 5 พ.ย.60

 


 

วันที่ 12 พ.ย.60

 

พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปัญโญ  ร่มอารามธรรมสถาน

 

วันที่ 19 พ.ย.60

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 26 พ.ย.60

 

พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล  วัดป่าสุคะโต  จ.ชัยภูมิ

 

กิจกรรมบรรยายธรรมประจำเดือนธันวาคม

 

วันที่ 3 ธ.ค.60

 

พระอาจารย์ทินวัฒน์  จันทปัญโญ  วัดจำปา  กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 10 ธ.ค.60

 

อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง

 

วันที่ 17 ธ.ค.60

 

ท่านเจ้าคุณภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา

 

วันที่ 24 ธ.ค.60

 

หลวงปู่ไม  อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง  จ.นครราชสีมา

 

วันที่ 31 ธ.ค.60

 

พระอาจารย์ปัญญา  นีลวัณโณ  วัดเขาตะบองนาค  จ.นครสวรรค์

 

ทุกๆวันอาทิตย์ ทางสุรัตนธรรม สถาน จะเปิดโรงทานแจกอาหารฟรี ตั้งแต่เวลา

11.00น. ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติธรรม สุรัตนธรรมบางลำพู ให้แก่ญาติธรรมและบุคคลทั่วไป มีกำหนดการดังนี้

9.00น.  เชิญปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ตามอัธยาศัย

12.00น. เชิญร่วมสวดมนต์ นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

12.30น. ปฏิบัติธรรมเดินจงกลม นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

13.00น.-13.40น. นั่งสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐาน นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

14.00-18.00น. เชิญฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมตอบคำถามของญาติธรรม

 

 

ติดต่อสอบถาม 087-0829707-8

www.facebook.com/suratthanadharm

www.surattanadharm.com

You are here: ปฏิทินกิจกรรม